සිංහල

අපි ගැන

ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම හා වඩාත්ම සාර්ථක වින්ඩ්ස්ක්‍රීන්
අලුත්වැඩියා කරන සමාගම වෙත සාදරයෙන් පිළිගනිමු. චිප්ස් ඇන්ඩ් ක්‍රැක්ස් වින්ඩ්ස්ක්‍රීන් යනු අසමසම පාරිභෝගික සේවාවක් සැපයීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කළ ප්‍රමුඛ ස්වාධීන මෝටර් රථ වින්ඩ්ස්ක්‍රීන් සමාගමකි. අපි ශ්‍රී ලංකාව පුරා අළුත්වැඩියා හා ප්‍රතිස්ථාපන සේවාවක් සපයන්නෙමු. අප ශ්‍රී ලංකාවේ වේගවත්ම වින්ඩ්ස්ක්‍රීන් සේවාවක් බව අපට විශ්වාසයෙන් කිව හැකිය.

දැක්ම

චිප්ස් ඇන්ඩ් ක්‍රැක්ස් හි දී, ශ්‍රී ලංකාව අවට කාර් වින්ඩ්ස්ක්‍රීන් අළුත්වැඩියා කිරීමේ සහ  වින්ඩ්ස්ක්‍රීන් ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීමේ පුරෝගාමියෙකු වීම ගැන අපි ආඩම්බර වෙමු. අපගේ සියලු වින්ඩ්ස්ක්‍රීන් අලුත්වැඩියාවන් වෘත්තිකයන්ගේ අධීක්ෂණය යටතේ සිදු කෙරෙන අතර පාරිභෝගිකයාට සහතික සේවාවක් සපයයි. අපගේ පාරිභෝගිකයාට සුමට හා ඉහළමට්ටමේ සේවාවක් සැපයීම සඳහා අපි ලෝක මට්ටමේ නිෂ්පාදන සහ උපකරණ පමණක් භාවිතා කරමු.